Specialiteit Shrinath

“Ik ben (zeg maar gerust) een Manus van alles.”

Ik begeleid interne reflectieprocessen om antwoord te krijgen op actuele vraagstukken. Ik maak onderstromen zichtbaar. Bewustwording is de 1e stap naar verwezenlijking van potentieel. Mensen en organisaties leren zichzelf en hun (werk)omgeving op een dieper niveau kennen. Ik werk als coach, trainer, workshopgever, projectregisseur, inspirator en procesbegeleider. De vorm is ondergeschikt aan de inhoud. Ik wil samen met de ander er uit halen wat er in zit.

Pgiftshri