Oudercoaching

Oudercoaching: “Opvoeden leer je door ervaring. Soms is ondersteuning fijn.”

Wij bieden coaching, begeleide reflectie, conflictbemiddeling en training voor ouders en families
Focuspunten die wij daarin belangrijk vinden zijn onder andere:
Loslaten / vertrouwen / leren oordeelvrije aandacht te geven / heldere communicatie/ eerlijk zijn
Grenzen stellen / Consequent durven zijn / regels maken en durven te doorbreken/ uitleggen
Knuffelen / troosten / schuld en schaamtevrij zijn / fouten durven maken en toegeven.

POudercoaching