Kindercoaching

Kindercoaching: “Hulp vragen vereist veel moed. Hulp voor je kind vragen nog meer.”

Wij bieden training en coaching voor kinderen, desgewenst in combinatie met oudercoaching.
Focuspunten die wij daarin belangrijk vinden zijn onder andere:
Vrije aandacht geven / assertiviteitstraining / zelfvertrouwen / empowerment
Vertrouwen / wandelcoaching / autonomie / gedrag is een spiegel van beleving
Humor / bewustwording / contact maken / luisteren, luisteren en nog eens luisteren.

PKindercoaching