Crisis

Crisis: “Je kans op meer geluk en tevredenheid is op zijn grootst als je wereld instort.”

Wij bieden training, coaching, begeleide reflectie en inspiratie voor wie door een diep dal gaat.
Focuspunten die wij daarin belangrijk vinden zijn onder andere:
Dragen van pijn en verdriet / wanhoop, onmacht en depressie durven voelen / boos mogen zijn
durven huilen / hulp durven vragen / kwetsbaarheid is kracht / verantwoordelijkheid nemen
Denken in mogelijkheden / ontladen van spanning / omgaan met angst / licht blijven zien

PCrisis