PeaceMasters

“Scholen kunnen zoveel meer zijn .”

Met PeaceMasters wordt een school weer een echt veilige leeromgeving.
Leerlingen maken werkelijk contact, durven kwetsbaar te zijn en gaan elkaar inspireren,
Stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid, verbinden met je omgeving,
Empowerment van leerlingen, uit de slachtofferrol, werkelijk verschil maken.
Talentontwikkeling, 21st Century Skills ontwikkelen, ruimte voor persoonlijke groei.

PeaceMasters website plus logo